Homoparental

Una família homoparental és la que està formada per una parella homosexual (homomaternitat si es tracta de dues dones i homopaternitat si són dos homes) amb un o més fills o filles. La família tradicional conformada per un pare i una mare rep el nom de  heteroparental.

La nena amb dos pares de Mel Elliott publicat per Baula, 2019.166254_cub_nenadospares_blweb

La Berta està molt contenta perquè a l’escola hi ha una nena nova. Es diu Matilda i a totes dues els agrada el mateix! Només hi ha una cosa que les diferencia: la Matilda té dos pares. Es mor de ganes de conèixer-los. Segur que a casa seva tot és molt diferent!

–> MÉS CONTES SOBRE FAMÍLIA

–> VEIEU TAMBÉ CONTES SOBRE AVIS

–>VEIEU TAMBÉ CONTES SOBRE GERMANS